دژبتن عایق

دژبتن عایق

نوعی بتن متخلخل بسیار سبک و سخت متشکل از سیمان وآب با چگالی 150 الی 300 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.

دژبتن عایق صوتی و حرارتی بسیار مناسب و سختی می باشد که قابلیت تولید و پمپاژ در میکسر القایی را دارد.کاهش چشمگیر هزینه های عایق کاری در مقایسه

با پشم سنگ , پلی یورتان و ... پر کردن فضای خالی دیوارهای پانلی , افزایش سختی دیوارهای جداکننده و سرعت بالای اجرا از مزایای دژبتن می باشد.

دژبتن عایق با روش القایی تولید میگردد که موجب سبکتر شدن و پایداری بیشتر تخلخل های ایجاد شده در بتن سبک خواهد شد.

از دیگر موارد استفاده از دژبتن عایق می توان به عایق کاری تاسیسات مدفون در خاک و نیز پایداری سازه ها در آتش اشاره نمود.