تصاویر و فیلم پروژه ها(لینک ها).

لینک فیلم شیب بندی پشت بام

شیب بندی پشت بام مصلای باقرشهر

برای مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک نمایید:

لینک فیلم

 

 

 

 

  

تصاویر پروژه ها