ترمیم، تقویت و بهسازی

تخریب پوشش بتنی و آرماتورها به سبب خوردگیهای كلرایدی و كربناسیونی در شرایط جوی و محیطی مختلف به همراه نفوذ نم و رطوبت و آلاینده های محیطی و نیز یونهای آزاد در سطوح مجاور سازه ها و یا سایش حاصل از تردد صورت می پذیرد

  • درزگیرهای انعطاف پذیر جهت پر كردن درزهای كف و دیوارهای بتونی در تماس با آلاینده های شیمیایی و شرایط محیطی كف كارخانجات صنعتی، پاركینگ ها، مخازن و ...
  • كاشت آرماتور به منظور تقویت و یا افزودن المانهای سازه ای به بنای موجود با قابلیت اعمال در سطوح خیس و خشك، افزایش مقاومت های كششی و ... چسبندگی بسیار بالا به جداره ها با هدف مقاوم سازی صورت می پذیرد
  • محافظت از كلیه سازه های بتنی و فلزی در داخل و یا مجاورت دریا و جلوگیری از تأثیر نمك دریا و یونهای آزاد بر روی سطوح و نیز مرمت، نشتی گیری، آببندی و محافظت از كلیه سازه های موجود در برابر عوامل خورنده و نم و رطوبت

ترمیم، تقویت و محافظت از كلیه سازه های بتنی

 

services-b1 thmb services-b2 thmb services-b3 thmb
services-b4 thmb