آببندی و نشتی‌ گیری

پایین بودن كیفیت سازه های بتنی نگهدارنده و انتقال دهنده مایعات و نیز نفوذ آب و عوامل خورنده فاضلابی و محیطی از سطوح مثبت و منفی از مهمترین دلایل تخریب این سازه ها می باشند.

  • ترمیم سطوح بتنی در محیط های خیس و خشك، اعمال خاصیت آببندی دائمی در عمق بتن موجود، جلوگیری از ادامه خوردگی ایجاد شده در آرماتورها و سطوح فلزی و نیز تقویت و ترمیم آنها با استفاده از محصولات و تكنیكهای اجرائی این شركت با هدف دوام و پایداری و كاهش هزینه های آتی پروژه ها امكان پذیر می باشد.
  • نشتی گیری مخازن، كلاریفایرها، لوله های انتقال آب و فاضلاب بدون نیاز به تخلیه آب یا فاضلاب و قطع كامل جریان در داخل لوله ها از جمله مزایای محصولات مورد استفاده است
  • جلوگیری از نفوذ آبهای زیرسطحی و نم و رطوبت به داخل سازه هایی چون چاله، آسانسورها، استخرها، Valve Pit، تونل، پاركینگ ها و ... به صورت دائمی

آببندی، نشتی گیری و مرمت كلیه سازه های بتنی نیروگاهی، پالایشگاهی، آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی

 

services-a1 thmb services-a2 thmb services-a3 thmb
services-a4 thmb services-a5 thmb services-a6 thmb