کفپوش و پوششهای حفاظتی

projects3

آخرين پروژه های کفپوش و پوششهای حفاظتی

اجراي پوشش كولتار اپوكسي مخازن تصفيه خانه فاضلاب، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
بهسازي، مرمت و پوشش ضد خوردگي مخازن بتني فاضلاب شركت آب و فاضلاب استان بوشهر، بوشهر
آببندي وپوشش ضدخوردگی مخزن تصفيه خانه فاضلاب تصفیه خانه بيمارستان امیرالمومنین، اراك

 

فهرست پروژه های اجرا شده كفپوش و پوششهای محافظتی

نام پروژه موضوع محل پروژه
پژوهشگاه صنعت نفت اجراي پوشش كولتار اپوكسي مخازن تصفيه خانه فاضلاب تهران
آب و فاضلاب استان بوشهر بهسازي، مرمت و پوشش ضد خوردگي مخازن بتني فاضلاب بوشهر
تصفیه خانه بيمارستان امیرالمومنین آببندي وپوشش ضدخوردگی مخزن تصفيه خانه فاضلاب اراك
سازمان استاندارد کفپوش و پوشش دیوارهای آزمایشگاه های صنایع غذایی کرج
کارخانه لبنیات دایتی کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید و مخازن تصفیه شبراز
کارخانه نوشابه سازی ساسان کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید و مخازن تصفیه قزوین
کارخانه خوشگوار – پپسی کولا کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید و مخازن تصفیه جاده قدیم کرج
کارخانه تولید داروهای دام وطیور کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید و مخازن تصفیه گرمسار
کستارگاه صنعتی ورامین کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید ورامین
کارخانه فول اسپتیک آرین کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید تبریز
کارخانه لبنی پاکبان کاشیکاری ضداسید تهران
کارخانه تن ماهی شیلتون کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید تهران
کارخانه جوانه سبز پویا کفپوش و پوشش دیوارهای سالن تولید نظرآباد
کارخانه تن ماهی چابهار کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید تهران
کارخانه راه ابریشم کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید و مخازن تصفیه جاده مخصوص کرج
داروسازی سبحان کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید رشت
داروسازی جابربن حیان کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید جاده مخصوص کرج
کارخانه قرص و آمپول کرمانشاه کفپوش و پوشش دیوارها و کانالهای فاضلاب سالن تولید و مخازن تصفیه کرمانشاه

 

تصاویری از پروژه ها

services-a1 thmb services-a2 thmb services-a4 thmb