آببندی نمای ساختمان مینا در رشت

آببندی نمای ساختمان مینا در رشت

برداشتن محصولات نامرغوب نانو از روی سطوح سنگی نما و شستشو با شوینده DYNACLEAN


اجرای پرایمر نفوذگر ضدشوره +PIM

اجرای محافظ نفوذگر دائمی +PTS

 مجری: آقای مهندس رجبی تابستان 95